תקנון ותנאי שימוש

מבוא

1. אתר יקב אסף ("האתר") המופעל על ידי חברת יקב אסף ומשמש גם בתור אתר מכירות להזמנת חופשה בבקתות האירוח של היקב.
2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
4. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
5. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד
משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או היקב.
6. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של היקב, וכי ליקב שמורות זכויות היוצרים ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות היקב ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהוא ללא הסכמה מראש ובכתב של היקב, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
7. היקב עושה כמיטב יכולותיו כדי שהמידע יהיה מדויק ונכון ככל האפשר, ולכן, המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך
שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין נראותם במציאות.
8. היקב לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים
להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
9. היקב לא יישא באחריות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר
שאינו בשליטתו.
10. היקב לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד
שלישי אחר.
11. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור הצפון.?
12. המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר האינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות טכניות.

הזמנת אירוח בבקתות

1. הזמנת בקתה תתאפשר דרך אתר זה או באמצעות פניה טלפונית למספר 054-3915552 בשעות הפעילות בלבד.
2. כל המזמין בקתה באמצעות אתר זה, נדרש להזין פרטים אישיים; מס' כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות/ מס' דרכון.
3. בעלי היקב ו/או מי ממפעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת אפשרויות החופשה, תאריך וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר ו/או באחריות כלשהיא במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחר המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
4. הזמנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים
צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, ליקב ו/או לאתר ו/או
למפעליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה, או בהזמנה טלפונית
ישירה מול היקב, הוא ייכלל במאגר המידע של היקב. היקב יהיה רשאי להשתמש בפרטי
הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם
המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת
האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
אופן ביצוע ההזמנה
1. בקתות האירוח של היקב הן לזוגות בלבד. ניתן להגיע עם תינוקות עד גיל שנה.
2. המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר ויידרש להזין פרטי אשראי מתוכם יגבו 100 ₪ דמי טיפול הזמנה, המתקזזים מסך התשלום במעמד העזיבה. במעמד דחיית תאריך ישמרו דמי הטיפול אך לא בעת ביטול הזמנה.
3. יתרת התשלום תתבצע ביום ההגעה ליקב או ביום העזיבה וזאת ע"פ שיקול דעתו של היקב בלבד.
4. המחירים באתר הינם בשקל חדש וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ היציג.
5. המחיר בדולרים יחושב בעת התשלום על פי השער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל, כפי שיקבע בנק ישראל.
6. אורחים ישראלים, או ישראלים המחזיקים באזרחות נוספת, הבוחרים לבצע הזמנות מהאתר הבינלאומי, "Booking ", יחויבו בתוספת מע"מ כחוק, בעת התשלום, ע"פ חוקי מדינת ישראל.
יובהר, שרק תיירים עם אשרת כניסה B2 זכאים לפטור מתשלום מע"מ, ע"פ חוקי מדינת ישראל.

ביטול הזמנה ותנאים נוספים

1. דמי טיפול על סך 100 ₪ לא יוחזרו בעת ביטול/שינוי הזמנה.
2. ניתן לבטל הזמנה ללא עלות עד 14 ימי עסקים למועד ההגעה.
3. ביטול של פחות מ14 ימי עסקים ועד 72 שעות להגעה- תשלום של 50% עמלת ביטולים.
4. ביטול עד 72 שעות לפני מועד הכניסה לבקתה – יחויב האורח תשלום מלא.
5. במידה וישנם שינויים בהזמנה או כל בקשה מיוחדת אחרת ניתן ליצור קשר בכל אמצעי יצירת הקשר המפורטים באתר.
6. היקב רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת הבקתות ואת מחירי האירוח.
7. היקב רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. היקב יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
8. היקב רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי היקב בקשר לכך.
9. מספר מקומות האירוח ביקב מוגבל וביצוע הזמנת בקתה הנו על בסיס מקום פנוי בלבד.
10. אין כפל מבצעים והנחות.
11. קבלה ופינוי בקתות: קבלת הבקתה בכל יום במהלך השבוע בשעה 15:00 / בקתת הכרם בשעה 14:00
פינוי הבקתות בכל יום במהלך השבוע בשעה 12:00 / בקתת הכרם בשעה 11:00
הגעה או פינוי בשונה מהשעות כאמור, בהתאם לאישור היקב בלבד.
12. אין הכנסת בעלי חיים לבקתות.
13. אין להוציא ציוד מבקתות האירוח.
14. הבקתות עשויות עץ, על כן אסור לעשן או להבעיר אש בכל צורה שהיא.
15. אין לבשל בתוך הבקתה / להדליק נרות (שלא במתקן הייעודי לכך).
16. המשתמש מתחייב בשמו ובשם האורחים עימו, לשמור על הבקתה והציוד בה ועל אזור הבקתה ולא לגרום כל נזק ברשלנות או במזיד. במידה ויגרם נזק, יחוייב כרטיס האשראי שניתן בעת ביצוע ההזמנה.

בימים אלו, חופשת יין בבקתות שלנו נראית קצת אחרת.

כל האוכל, המוגש לכם האורחים, מחכה בבקתה.
קפה עדיקא מכין לכם תוצרת מקומית טריה, אורז ומסדר, לפני הגעתכם, ביחידת האירוח.
כרגע אין ארוחות בוקר/ארוחות טאפאס, כבעבר, אך חווית הטעמים וההשקעה באוכל נותרה כשהייתה.

* חיילים ומשרתי מילואים, יש לכם הנחה על חופשת יין אצלנו

כתבו לנו לפרטים נוספים כאן

צרו קשר!

צריכים עזרה בהזמנת בקתות? יש לכם שאלות או בקשות מיוחדות? שלחו לנו מייל ונחזור אליכם בהקדם